Geri Tüm Duyurular

MUSKİ Kasım Ayı Olağan Genel Kurul Kararları


16 sayılı karar ; Gündem maddelerinin kabul edilmesi detayları için Tıklayınız.

21 sayılı karar; MUSKİ Abone Hizmetleri ve Tarifeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in kabulünün detayları için tıklayınız. 

22 sayılı karar ; MUSKİ Genel Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in kabulünün detayları için Tıklayınız.

23 sayılı karar; Geçici İşçi Çalıştırılması için Tıklayınız.

24 sayılı karar; Geçici İşçi Vizesi için Tıklayınız.

25 sayılı karar; Norm Kadro için Tıklayınız.

26 sayılı karar; Tahsis için Tıklayınız.

27 sayılı karar; Tahsis için Tıklayınız.

28 sayılı karar; Araç Devri için Tıklayınız.

29 sayılı karar; Genel Kurul Üyelerinin izinli sayılmaları için Tıklayınız.