Geri Tüm Duyurular

MUSKİ Genel Müdürlüğü 13 Haziran 2019 Tarihli Genel Kurul Toplantısına ait Karar Özetleri


11 - Gündem Maddelerinin Kabulü için tıklayınız...

12 - MUSKİ Genel Müdürlüğü Su ve Atıksu Satış Tarifesi ve Hizmet Tarifesi için tıklayınız...

13 - Abone Hizmetleri ve Tarifeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı için tıklayınız...

14 - Gelecek Yıllara Yaygın Hizmet Yüklenmeleri için tıklayınız...

15 - Genel Kurul Üyelerinin İzinli Sayılmaları için tıklayınız...