Geri Tüm Duyurular

MUSKİ 2018 Aralık Ayı Olağanüstü Genel Kurul Kararları


19 Gündem Maddelerinin Kabulü için tıklayınız…

20 2019 yılı Su, Atıksu ve Ücret Tarifeleri için tıklayınız…

21 2019 Yılı Performans Programı için tıklayınız…

22 2019 Yılı Yatırım Programı için tıklayınız…

23 2019 Yılı Bütçesi ve Kararnamesi için tıklayınız…

24 MUSKİ Abone Hizmetleri ve Tarifeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı için tıklayınız…

25 Genel Kurul Üyelerinin İzinli Sayılmaları için tıklayınız…