Geri Tüm Duyurular

MUSKİ 2017 Kasım Ayı Olağan Genel Kurul Kararları


16 Gündemin Kabulü için tıklayınız...

KH 2018 Yılı Performans Programının Komisyona Havalesi 

KH 2018 Yılı Yatırım Programının Komisyona Havalesi

KH 2018 Yılı ile İzleyen İki Yılın Bütçesinin Komisyona Havalesi

20 MUSKİ Abone Hizmetleri ve Tarifeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik için tıklayınız...

21 MUSKİ Disiplin Kurulu ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik için tıklayınız...

22 MUSKİ Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği için tıklayınız...

23 Geçici İşçi Çalıştırılması için tıklayınız...

24 Geçici İşçi Vizesi için tıklayınız...

25 Tahsis (Bodrum İlçesi, Bitez Mah. 182 Ada 81 Parsel) için tıklayınız...

26 MUSKİ Hukuk Müşavirliği Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği için tıklayınız...

27 Genel Kurul Üyelerinin İzinli Sayılmaları için tıklayınız...