Geri Tüm Duyurular

Muğla,Yatağan,Akyol Mah.,Değirmenönü Mevkii 278 Ada, 274 ve 275 Parsellerde "Doğalgaz İletim,Dağıtım Tesisi Alanı" amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine ait Askı İlanı

Askı İlan Tutanağı için Tıklayınız.