Geri Tüm Duyurular

Muğla, Yatağan,, Yeni Mah., 454 Ada 1-2-3-4 Parsellerde "İbadet Alanı" amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine ait Askı İlanı


 Askı ilan Tutanağı için Tıklayınız.