Geri Tüm Duyurular

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğrencileri Arası Şiir YarışmasıT. C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

“MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ARASI” ŞİİR YARIŞMASI KOŞULLUĞU (ŞARTNAMESİ)

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla ili çapında “Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğrencileri Arası Şiir Yarışması” düzenlemiştir.

Amaç: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencilerini kültür ve sanat ile buluşturmak, yaratıcılıklarını geliştirmek, yapıt verilmesini özendirmek, desteklemektir.

Yarışmanın konusu:

Yarışmaya katılacak olanlar aşağıdaki konulardan birini seçebilirler:

Atatürk, cumhuriyet, adalet, demokrasi, kültür, kent, Muğla ili, aşk  ve benzeri konularda (ilçeleri, köyleri ve çevresi).

Koşullar:

1-      Yarışma, yalnızca,  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencilerine açıktır.

2-      Yarışmaya yalnızca  bir (1) şiirle  katılınabilir. Yarışmacının  yarışmaya birden fazla şiirle  katıldığı saptanırsa  yarışma dışı sayılır.  

3-      Yarışmaya gönderilen yapıtın özgün,  daha önce  bir yerde yayınlanmamış,  başka yarışmalarda ödül kazanmamış olması zorunludur.

4-      Yapıtlar, 1 CD’e  ve A4 kağıdına 5 adet çıktısıyla, “Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü / Menteşe-Muğla” adresine kargo, kayıtlı posta ile gönderilmeli ya da elden verilmelidir. Bütün gönderiler, belirtilen günün mesai sonuna kadar, belirtilen adreste olmalıdır. Yarışmanın son gün ve saatinden sonra  ulaşan yapıtlar yarışma dışı sayılır.

5-      Yapıtın içine konulduğu zarf üzerine, yarışmacının adı  ve soy adı gibi,  kimliğini belirten bir işaret yazılmayacak, yalnızca şiirin sahibinin belirlediği  “rumuz” yazılacak, CD ile birlikte  bir zarfa konulacaktır.

6-      Yarışmacının  adı, soyadı, özgeçmişi, iletişim bilgileri, telefon numarası, bir  fotoğrafı ise ayrı bir zarfa konulacak ve zarfın üzerine yalnızca rumuz yazılacaktır. Daha sonra her iki zarf da başka bir zarfın içine konulacak ve 24 Şubat 2017 tarihinde saat 17.00’ye dek  Büyükşehir Belediyesi’ne  kayıtlı posta, kargo veya elden ulaştırılmış olacaktır.

8-      Geciken yapıtlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

9-       Seçici Kurul üyelerinin 1. Derece akrabaları bu yarışmaya katılamazlar.

10.   Yarışmaya gönderilen yapıtların basım, yayım, çoğaltım, görüntülü medyada her türlü kullanım  hakkı Muğla Büyükşehir Belediyesine ait olacaktır.

11.    Yarışmaya gönderilen yapıtlar Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin oluşturduğu Seçici Kurulca  değerlendirilecektir.  Uygun bulunanlar para ya da  yayımlanma ödülü ile ödüllendirilecektir. Ödül kazananlar dışında,  yapıtının  yayımlanma ödülü kazananlara  herhangi bir telif ücreti ödenmeyecektir. Yarışmacı, yapıtını yarışmaya gönderdiğinde  bu koşulu  onaylamış  sayılacaktır.

Seçici Kurul ve Çalışması:

“Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğrencileri Arasında Şiir Yarışması”nın  Seçici Kurulu (Jüri) şu üyelerden oluşturulmuştur.

  1. Cengiz BEKTAŞ (Şair, Yüksek mühendis, mimar)
  2. Prof. Dr. Şadan Gökovalı (Yazar, Türkiye Rehberi)
  3. Yrd. Doç. Dr. Ali Abbas Çınar (Şair, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

                    Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi)

     4. İbrahim Ergin (Şair)

     5. Saadettin ÖZBEK (Sanatçı, MUSANDER Başkanı)

Kurul kendi arasından bir başkan seçecektir. İlk üç dereceye değer bulunan yapıtla, gerekli  görürse iki adaya özendirme ödülü (mansiyon) verebilecektir. Kazanan her yarışmacıya birer sertifika ile plaketten başka, şu parasal ödüller verilecektir:

-        Birinciye  500 TL

-        İkinciye    400 TL

-        Üçüncüye 300 TL

-        1. Özendirme ödülü 200 TL

-        2. Özendirme ödülü 200 TL

Seçici Kurul gerekli görürse 5 yarışmacıya daha 150’şer TL özendirme (mansiyon)  ödülü verebilir.

Sonuçlar, Belediyece belirlenecek yerde açıklanacak ve ödüller sahiplerine verilecektir.

Yarışmaya katılan tüm yapıtların ilk yayın hakkı Muğla Büyükşehir Belediyesinin olacaktır. Ancak, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin yapıtları yayımlamasından sonra, yarışmacı yapıtını   bir başka yerde de yayımlayabilir.

Posta Adresi:

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

Şiir Yarışması

Menteşe-MUĞLA