Geri Tüm Duyurular

Muğla, Ortaca, Ekşiliyurt Mahallesinde Yer Alan Maliye Hazinesi Adına Kayıtlı 110 Ada 24 Parsele İlişkin Duyuru

 Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 02.02.2016 tarih ve 714 sayılı yazısı ile İlimiz Ortaca İlçesi, Ekşiliyurt Mahallesi sınırları içerisinde yer alan mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı 166585,07 m2 yüzölçümlü, 110 ada 24 numaralı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK)'nun 25.01.2016 tarih ve 2016/07 sayılı kararı ile onaylandığı, onaylanan imar planlarının 30.01.2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği bildirilmiş olup, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları Ortaca Belediye Başkanlığınca 08.02.2016 tarihinden itibaren 30 gün süreyle askıya çıkarılmıştır.

         Söz konusu imar planları askı süreci içerisinde Muğla Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü (Kurşunlu Caddesi, 1 No.lu Büyükşehir Belediye Binası) ve Ortaca Belediye Başkanlığında incelenebilecektir.