Geri Tüm Duyurular

Muğla, Milas, Koru Mah., Mülkiyeti Tevliyeti Evlada Meşrut Abdül Aziz Vakfı'na ait ilgili Ada ve Parsellerde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine ait Askı İlanı

Muğla, Milas, Koru Mah., Mülkiyeti Tevliyeti Evlada Meşrut Abdül Aziz Vakfı'na ait 102 Ada 111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121 Parseller, 120 Ada 1 Parsel, 121 Ada 1,2,3 Parseller, 122 Ada 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 Parseller ve 123 Ada 6,7 Parsellere ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine ait,

Askı İlan Tutanağı için Tıklayınız.