Geri Tüm Duyurular

Muğla, Marmaris, Kemeraltı Mah., 185 Ada, 446 Palselin Deniz Tarafında Güneşlenme Amaçlı İskele Hazırlanmasına ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Askı İlan Tutanağı

Askı İlan Tutanağı için Tıklayınız.