Geri Tüm Duyurular

Muğla İli, Menteşe İlçesinde belirtilen hazineye ait taşınmazlar ile taşıtların 2886 sayılı D.İ.K'nun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satış ihaleleri


İlan defayları için tıklayınız..