Geri Tüm Duyurular

Muğla İli, Fethiye İlçesi, Faralya Mahallesi, 102 ada, 7 parsel önü "Kıyı Koruma Yapısı" amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı


Askı ilan tutanağı için tıklayınız...

Faralya Mahallesi Kıdrak Mevkii Kıyı Koruma Yapısı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı için tıklayınız...