Geri Tüm Duyurular

Muğla İli, Bodrum İlçesi, Tepecik Mahallesi, 1151 Ada, 90 Parsel 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği

Askı ilan tutanağı için tıklayınız...