Geri Tüm Duyurular

Muğla Büyükşehir Belediyesi Şirketleri Banka Promosyonu İhalesi


MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞİRKETLERİ

Banka Promosyonu Şartnamesi

 

Konu: Banka Promosyonu İhalesi

Muğla Büyükşehir Belediyesi Emek Personel Limited Şirketi, Muğla El Sanatları Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Bağyaka Maden Suyu ve Kaplıca İşletmeleri Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi ve BELTES Petrol, Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi personelinin maaş, ücret ve diğer ödemelerini gerçekleştiren Banka ile imzalanan protokolün süresi 30/04/2021 tarihinde sona erecektir. 01/05/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere personelin maaş, ücret ve diğer ödemelerinin yapılabilmesi için ödemeye aracılık yapacak Banka ile Banka tarafından verilecek promosyonun belirlenmesi amacıyla Başbakanlığın 2007/21 ve 2010/17 sayılı Genelgeleri gereği, istekli bankalardan teklif alınmak suretiyle ödemeye aracılık yapacak Banka tespit edilecektir.  

Teklif alınması suretiyle, ödeme yapacak Bankanın belirlenmesi ve promosyonun ödenmesine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1) Kurum Adı : Muğla Büyükşehir Belediyesi Emek Personel Limited Şirketi

    Adresi : Şeyh Mah. İsmet İnönü Cad. Zihni Derin İşhanı No:6/G Menteşe/MUĞLA

    Telefon : 0252 213 17 75 Faks : 0252 212 27 78

    E-Posta : mubep@mubep.com.tr

2) Konusu : Banka Promosyon İhalesi

3) Süresi : 36 ay (01.05.2021-30.04.2024)

4) Teklif Alma Usulü : Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü

5) Teklif Zarfının Teslim Edileceği Yer: Şeyh Mah. İsmet İnönü Cad. Zihni Derin İşhanı No:6/G Menteşe/MUĞLA

6) Teklif Zarfının Teslim Edileceği Son Tarih ve Saat: 19/04/2021 Pazartesi günü, saat 11.00

7) Şirketlerde Çalışan Personel Sayısı : 3.534  (üç bin beş yüz otuz dört)

8) Şirketlerde Çalışan Personelin Yıllık Nakit Akışı (ilk yıl için yaklaşık) : 162.689.359,32-TL

 

TEKLİF ALMA YÖNTEMİ

1) Banka Promosyon İhalesi şartnamede belirtilen hususlar esas alınarak yapılacaktır.

2) Şartnameye uygun ekonomik açıdan en avantajlı teklif, kapalı zarf ve açık artırma usulleri ile belirlenecektir.

3) Teklifler her personel için belirlenecek aylık promosyon tutarı üzerinden ve 36 (Otuz altı) aylık süre için peşin ödeme şeklinde alınacaktır.

4) Banka Yetkilisi Mektubu ve Banka Promosyon İhalesi Teklif Mektubu banka yetkilileri tarafından uygun şekilde doldurulacak ve kapalı zarf içerisinde 19/04/2021 tarihi, saat 11.00’a kadar Şeyh Mah. İsmet İnönü Cad. Zihni Derin İşhanı No:6/G Menteşe/MUĞLA adresinde bulunan Muğla Büyükşehir Belediyesi Emek Personel Limited Şirketi’ne teslim edilecektir. 19/04/2021 saat 11.15’te Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonunda Komisyon ve diğer Banka yetkililerinin huzurunda zarflar açılacak, teklif edilen fiyatlar açıklanarak en yüksek teklif veren 5 (beş) banka 21.04.2021 tarihi saat 11.00’da yapılacak olan açık arttırmaya davet edilecek ve görüşmeler açık artırma sonucunda tamamlanacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.