Geri Tüm Duyurular

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığının yetki ve sorumluluğunda bulunan mevcut ve yeni yapılacak kent mobilyalarının yapımı, bakımı ve işletilmesi kapsamında 10 (on) yıl süre ile kiraya verilmesi işi