Geri Tüm Duyurular

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2021 YILI İTFAİYE ERİ VE ZABITA MEMURU ALIMI SINAV SONUÇLARI


Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2021 Yılı İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru alımı ilanına başvuran adayların Sınav Sonuçları belirlenmiştir.

İtfaiye Eri Alımı Sınav Sonuçları
Lise ve Dengi Okul Mezunu Adayların Sınav Sonuçları için tıklayınız.
Herhangi bir Önlisans Mezunu Adayların Sınav Sonuçları için tıklayınız.
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü Mezunu Adayların Sınav Sonuçları için tıklayınız.


Zabıta Memuru Alımı Sınav Sonuçları
Lisans Mezunu  Adayların Sınav Sonuçları için tıklayınız.
Önlisans Mezunu  Adayların Sınav Sonuçları için tıklayınız.
Lisans Mezunu (Yabancı Dil)  Adayların Sınav Sonuçları için tıklayınız.


Atanmaya hak kazanan adaylar 16.08.2021 - 27.08.2021 tarihleri arasında mesai saatleri içinde Muğla Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına (Şeyh Mahallesi Koca Mustafa Efendi Caddesi No:5 Menteşe/MUĞLA) aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte atanmak üzere yazılı başvuru yapacaklardır. Başvurular şahsen ya da posta yoluyla yapılabilecektir ancak posta yoluyla yapılacak başvurularda yaşanabilecek gecikmelerden Kurumumuz sorumlu değildir.

Atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek belgeler:

a) Dilekçe (Aday tarafından doldurulup imzalanacaktır.) İtfaiye Eri dilekçe örneği için Tıklayınız.

    Dilekçe (Aday tarafından doldurulup imzalanacaktır.) Zabıta Memuru dilekçe örneği için Tıklayınız.

b) Diploma aslı veya noter tasdikli örneği

c) Nüfus cüzdanı ve sürücü belgesinin noter tasdikli örneği

ç) Sağlık açısından İtfaiye Eri  / Zabıta Memuru olur ibareli tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu

d) 6 adet fotoğraf (Vesikalık/Biyometrik)

e) Adli sicil kaydı belgesi (E-Devletten alınabilir.)

f) Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge (E-Devletten alınabilir.)

Büyükşehir Belediyemizce yapılacak belge incelemesinden sonra koşulları sağlayan adayların atamaları yapılacaktır. Ancak, atama için öngörülen koşullara uymayan, gerekli belgeleri süresi içinde getirmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

Sınav başvuru formunda ya da atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış ise iptal edilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında ilgili makamlara suç duyurusunda bulunulacaktır.