Geri Tüm Duyurular

Milas İlçesi Ulaş Mah. N19C1-C2 pafta 671, 672, 1042, 1043, 1044, 1045 ve 1046 nolu parsellerin 1/5000 Ölçekli GES Amaçlı Nazım İmar Planı Askı İlanı

Askı İlan tutanağı için tıklayınız...