Geri Tüm Duyurular

Milas İlçesi, Kayaönü Mahallesi, Geren Mevkiinde yer alan 113 ada, 1 parsel numaralı taşınmaza ilişkin "Tekne İmal ve Çekek Yeri" amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı


Askı ilan tutanağı için tıklayınız..

Pafta için tıklayınız..