Geri Tüm Duyurular

Milas İlçesi Kandak Mahallesi Kahveyanı Mevkii 109 Ada, 1 ve 2 Parseller "Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı" Amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı


Askı ilan tutanağı için tıklayınız...