Geri Tüm Duyurular

Milas İlçesi, Burgaz Mahallesi, Yokuşaltı Mevki, 79 Ada 319 ve 320 (Eski 298) Parsellerde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Plan Hükmü Değişikliği


Askı ilan tutanağı için tıklayınız...

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı için tıklayınız...

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı için tıklayınız...

1/5000 Ölçekli Uygulama İmar Planı için tıklayınız...