Geri Tüm Duyurular

Milas İlçesi Ağaçlıyük Mahallesi, Tapuda 129 Ada 7 Nolu Kadastro parselinde kayıtlı10.061,23 m2 büyüklüğündeki taşınmaza onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı

Askı İlanı İçin Tıklayınız...