Geri Tüm Duyurular

Milas Akbük Kazıklı Koyu Kıyı Bandı Turizm Merkezi kapsamında yer alan Özel Proje Alanına İlişkin 1. ve 2. Etap 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu Askı İtirazları Plan Değişikliği


Askı ilan tutanağı için tıklayınız..

Pafa için tıklayınız..