Geri Tüm Duyurular

Milas Akbük Kazıklı Koyu Kıyı Bandı Turizm Merkezi kapsamında yer alan Özel Proje Alanına ilişkin 1. ve 2. Etap 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu


Askı ilan tutanağı için tıklayınız..


1. Etap pafta için tıklayınız..

2. Etap pafta için tıklayınız..