Geri Tüm Duyurular

Meteneşe İlçesinde Bulunan "Katı Atık Düzenli Depo Alanı'nda 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Plan Hükmü Değişikliği


Askı ilan tutanağı için tıklayınız...