Geri Tüm Duyurular

Menteşe İlçesi, Yenice Mahallesi Ambarkaya Mevkiinde Yer Alan 242 Ada 1 Parsel Numarasında Kayıtlı Belirtilen Yüz Ölçümlü Parselde Hazırlanan "Eko-Turizm Alanı" Amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı


Askı ilanı için tıklayınız...