Geri Tüm Duyurular

Menteşe ilçesi, Yenice Mahallesi, 242 ada 1 parselde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği


Askı ilan tutanağı için tıklayınız..

Pafta için tıklayınız..