Geri Tüm Duyurular

Menteşe İlçesi, Kozağaç Mahallesi, 102 ada, 8 ve 9 nolu parseller"EkoTurizm Alanı" amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı


Askı ilan tutanağı için tıklayınız..

Pafta için tıklayınız..