Geri Tüm Duyurular

Menteşe İlçesi, Kozağaç Mahallesi, 102 ada, 8 ve 9 nolu parsellerde talep edilen "EkoTurizm Alanı" amaçlı 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu Değişikliği


Askı ilantutanağı için tıklayınız..

Pafta için tıklayınız..