Geri Tüm Duyurular

Menteşe İlçesi, Kozağaç Mahallesi, 102 ada, 16 nolu parselde talep edilen “EkoTurizm Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı


Askı ilan tutanağı için tıklayınız..

Pafta için tıklayınız..