Geri Tüm Duyurular

Menteşe İlçesi Günlüce Mah. 166 Ada, 4,5,6,7 ve 8 Parsel 1/5000 Ölçekli Güneş Enerji Santrali Nazım İmar Planı

Askı ilan tutanağı için tıklayınız.