Geri Tüm Duyurular

Menteşe İlçesi Emirbeyazıt Mahallesi 36 Pafta 379 Ada 1 Parsel "Ticaret Alanı +Yeraltı Otopark Alanı" Amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Askı İlanı

Askı ilan tutanağı için tıklayınız.

 Plan açıklama raporu için tıklayınız