Geri Tüm Duyurular

Menteşe ilçesi, Cedit Mahallesi, 109 ada, 1 parsel ile 177 ada 1 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği


Askı ilan tutanağı için tıklayınız..

Pafta için tıklayınız..