Geri Tüm Duyurular

Menteşe İlçesi Akçaova Mahallesine İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu Askı İtirazları Sonrasında Yapılan Plan Değişikliği (N20-c-01-b Paftası)


Askı ilan tutanağı için tıklayınız...