Geri Tüm Duyurular

Menteşe İlçesi Akçaova Mahallesi 300 Ada 1-2-3 Parsellere İlişkin Hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği


Askı ilan tutanağı için tıklayınız...