Geri Tüm Duyurular

Menteşe İlçesi, Akkaya Mahallesi, Küçük Sanayi Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu