Menteşe (Düğerek II. Kısım) Kısmi Revizyon Nazım İmar Planı


05.12.2022Askı ilan tutanağı için tıklayınız...

1/5000 ölçekli kısmi revizyon nazım imar planı için tıklayınız...

1/5000 ölçekli kısmi revizyon nazım imar planı plan açıklama raporu için tıklayınız...