Geri Tüm Duyurular

Marmaris İlçesi, Turunç yerleşim alanına ilişkin 1/5000 ölçekli Turunç (Marmaris) Nazım İmar Planı Revizyonu Plan Hükmü Değişikliği


Askı ilan tutanağı için tıklayınız.

Pafta hükmü ve onayı için tıklayınız..