Geri Tüm Duyurular

Marmaris İlçesi, Tepe Mahallesi, 402 ada, 6 parsel ve bitişiği tescil harici alan ile birlikte 86 ada, 474 parselin doğusu park alanına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği


Askı ilan tutanağı için tıklayınız..

Pafta için tıklayınız..