Köyceğiz Yayla Mahallesi Afete Maruz Bölge Kararının Kaldırılması


12.01.2018Bakanlar Kurulu Kararı için tıklayınız...

İlan tutanağı için tıklayınız...

Jeoloji Etüt Raporu için tıklayınız...