Geri Tüm Duyurular

Karar No:253

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :253                              

Karar Tarihi  :09/06/2016                  

KONUSU:

          2-İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

          u) İlimiz, Ula Belediye Meclisinin 29.11.1990 tarih ve 27 sayılı kararı ile onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümlerine ek olarak Ula Belediye Meclisinin 04.05.2016 tarih ve 26 sayılı kararında belirtilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükmü İlavesinin görüşülmesi

          İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 03.06.2016 tarihli raporunda;   

          03/06/2016 tarihinde saat 13.00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 12/05/2016 tarih ve 36521862-310.01.03-3060 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 12.05.2016 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz, Ula Belediye Meclisinin 29.11.1990 tarih ve 27 sayılı kararı ile onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümlerine ek olarak Ula Belediye Meclisinin 04.05.2016 tarih ve 26 sayılı kararında belirtilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükmü İlavesinin görüşülmesi” konusu görüşüldü.

         İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 12/05/2016 tarih ve 36521862-310.01.03-3060 sayılı yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız...

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu için Tıklayınız...