Geri Tüm Duyurular

Karar No:246

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :246                              

Karar Tarihi   :09/06/2016                  

KONUSU:

        2-İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

        o) 1/25.000 ölçekli Muğla Nazım İmar Planına ilişkin itirazların görüşülmesi

        İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 17.05.2016 tarihli raporunda;                 

        17/05/2016 tarihinde saat 13.00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 11/05/2016 tarih ve 53618066-310.99-3042 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 12.05.2016 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “1/25 000 ölçekli Muğla Nazım İmar Planına ilişkin itirazların görüşülmesi” konusu görüşüldü.

       İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 11/05/2016 tarih ve 53618066-310.99-3042 sayılı yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız...

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu için tıklayınız...