Geri Tüm Duyurular

İmar ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 19.11.2015 Tarihli 14326 Sayılı Yazısı İle İlgili İlan

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

İmar ve Şehircilik İI Müdürlüğünün 19.11.2015 tarih ve 14326 sayılı yazı ile 01.07.2015 tarih ve 27981 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 4. maddesiyle Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin 15. maddesinin 4. fıkrasında değişikliğe gidildiği, ancak Danıştay 6'inci Dairesi'nin 25.05.2015 gün ve E: 2011/7501, K:20153383 sayılı kararında; Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği’nin 15'inci 4. fıkrasında yapılan söz konusu değişikliği, "yardımcı kontrol elemanlarının kontrol elemanlarının yerine görevlendirmesine olanak sağlaması, bu haliyle yardımcı kontrol elemanlarımın kontrol elemanı statüsüne dönüşmesi ve bununda Yönetmelik’in 3. Maddesinin birinci fıkrasının (t) bendinde yer alan yardımcı kontrol elemanı tanımına aykırı olması" gerekçesiyle iptal edildiği belirtilmiştir. Konuya ilişkin Bakanlık yazısı ektedir.

Eki: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 17.11.2015 tarih ve E.30804 sayılı yazısı