Live Stream

İlimiz Menteşe İlçesi, Gülağzı Mahallesi, 247 ada, 15 ve 16 parsellerde "Sosyal Tesis Alanı" 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği


08.05.2023Askı ilan tutanağı için tıklayınız...

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı revizyonu değişikliği plan araştırma ve açıklama raporu için tıklayınız...

1/5000 ölçekli plan paftası için tıklayınız...