Live Stream

İlimiz Menteşe İlçesi Akçaova Mahallesi 68 nolu 3194 sayılı İmar Kanunun 18. madde imar uygulaması


22.05.2023Askı ilan tutanağı için tıklayınız...

Parselasyon planı için tıklayınız... 

Mal sahipleri araştırma ve özet formu (kadastro parseline sıralı) için tıklayınız...

Tescile esas dağıtım cetveli (İmar Parseline Sıralı) için tıklayınız...