Geri Tüm Duyurular

İlimiz, Bodrum İlçesi, Konacık mahallesi, 182 Ada, 24 Parsel 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı


Askı ilan tutanağı için tıklayınız.

Pafta için tıklayınız..