Geri Tüm Duyurular

İlimiz, Bodrum İlçesi, Gündoğan Mahallesi, Kızılburun Mevkii, 304 da 2 numaralı parselde kayıtlı taşınmazın 458,43 m2 yüzölçümlü 'İskele ve Kıyı Düzenlemesi' amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı

Askı İlanı İçin Tıklayınız...