Geri Tüm Duyurular

İlimiz, Bodrum İlçesi, Gündoğan Mahallesi, Kızılburun Mevkii, 255 ada 2 numaralı parselde kayıtlı taşınmazın deniz tarafında hazırlanan 167,18 m2 yüzölçümlü 'İskele' amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı

Askı İlanı İçin Tıklayınız...