Geri Tüm Duyurular

İlimiz, Bodrum İlçesi, Gökçebel Mahallesi 582 Ada 1 Parsele İlişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği


Askı ilan tutanağı için tıklayınız..


Pafta İçin tıklayınız..