Geri Tüm Duyurular

İhale İptal İlanı


İHALE İPTAL İLANI

 

(YOL ÜSTÜ ARAÇ PARK YERLERİ VE OTOPARK ALANLARININ KİRALANMASI İŞİ)

 

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

 

1-İdarenin

 

a) Adresi

: Müştakbey Mahallesi Belediye Sokak No:6 48000 Menteşe / Muğla

 

 

b) Telefon ve Faks Numarası

:  0252 212 6441 (2407) – 0 252 214 10 98

 

c) Elektronik Posta Adresi (varsa)

 

:  info@mugla.bel.tr

2-İhale Konusu İşin Adı

:  Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı hüküm ve tasarrufu altında bulunan yol üstü araç park yerleri ve otopark alanlarının Beş (5) yıl süreyle kiraya verilmesi İşi.

 

3-İhale İlan Tarihi

:   01.03.2019

4-İhale Tarih ve saati

:   12.03.2019-12:30

5-İptal Nedeni

: İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üçüncü İdari Dava Dairesinin 2019/91 Esas sayılı mahkeme kararı.

6-İhale Usulü

: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35. Maddesi (a) bendine göre “Kapalı Teklif Usulü”

 

 

İLAN OLUNUR.