Geri Tüm Duyurular

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINA AİT TAŞINMAZLARIN İHALESİYATIRIMCILARA DUYURU

 

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından aşağıda belirtilen taşınmazlar, 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında "satış" yöntemiyle özelleştirilecektir.

 

Sıra No

 

İhale Konusu

Taşınmazlar

Geçici Teminat

Bedeli (TL)

İhale Şartnamesi

Bedeli (TL)

Son Teklif

Verme Tarihi

İletişim Numarası

1

Erzincan/Merkez/Cumhuriyet, 2312 ada, 1 parseldeki 3.337,15 m2

175.000.-

500.-

26.10.2020

 (0312) 5858110

2

Kayseri/Kocasinan/Sümer, 11600 ada, 1 parseldeki 3.791,34 m2

450.000.-

500.-

26.10.2020

3

Kayseri/Kocasinan/Sümer, 11601 ada, 1 parseldeki 3.908,13 m2

450.000.-

500.-

26.10.2020

4

Nevşehir/Merkez/2000 Evler, 3186 ada, 1 parseldeki 12.122,06 m2

750.000.-

1.000.-

26.10.2020

5

Van/Edremit/Suphan, 97 ada, 4 parseldeki 4.785,00 m2

75.000.-

250.-

26.10.2020

6

Van/Edremit/Suphan, 585 ada, 1 parseldeki 5.700,00 m2

75.000.-

250.-

26.10.2020

7

Ankara/Gölbaşı/Kızılcaşar-İmar, 396 ada, 3 parseldeki 1.500,00 m2

25.000.-

250.-

27.10.2020

8

Ankara/Gölbaşı/Kızılcaşar-İmar, 396 ada, 4 parseldeki 1.500,00 m2

25.000.-

250.-

27.10.2020

9

Ankara/Gölbaşı/Kızılcaşar-İmar, 396 ada, 5 parseldeki 1.500,00 m2

25.000.-

250.-

27.10.2020

10

Ankara/Gölbaşı/Kızılcaşar-İmar, 112246 ada, 2 parseldeki 1.060,00 m2

50.000.-

250.-

27.10.2020

11

Ankara/Gölbaşı/Kızılcaşar-İmar, 112247 ada, 6 parseldeki 1.111,00 m2

50.000.-

250.-

27.10.2020

12

Ankara/Gölbaşı/Virancık-İmar, 112583 ada, 2 parseldeki 2.000,00 m2 ve 5 parseldeki 2.000,00 m2 taşınmazlar bir bütün halinde

300.000.-

1.000.-

27.10.2020

13

Ankara/Gölbaşı/Virancık-İmar, 112592 ada, 1 parseldeki 1.000,00 m2, 2 parseldeki 1.000,00 m2, 3 parseldeki 1.000,00 m2 ve 16 parseldeki 1.000,00 m2 taşınmazlar bir bütün halinde

350.000.-

1.000.-

27.10.2020

14

Yalova/Çiftlikköy/Çiftlikköy, 537 ada, 17 parseldeki 9.874,78 m2

50.000.-

500.-

02.11.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(0312) 5858330

15

Yalova/Çiftlikköy/Çiftlikköy, 537 ada, 33 parseldeki 9.874,79 m2

50.000.-

500.-

02.11.2020

16

Yalova/Çiftlikköy/Çiftlikköy, 2819 ada, 2 parseldeki 7.746,33 m2

75.000.-

500.-

02.11.2020

17

Yalova/Merkez/Kazımiye, 185 ada 5 parseldeki 9.023,10 m2

50.000.-

500.-

02.11.2020

18

Yalova/Merkez/Kazımiye, 195 ada, 6 parseldeki 30.156,30 m2 yüzölçümlü taşınmazın 22800000/30800000 hissesi (22.323,49 m2)

100.000.-

500.-

02.11.2020

19

Yalova/Merkez/Kazımiye, 195 ada, 13 parseldeki 6.982,74 m2

40.000.-

500.-

02.11.2020

20

Yalova/Merkez/Elmalık, 106 ada, 1 parseldeki 4.470,83 m2

60.000.-

500.-

02.11.2020

21

Yalova/Merkez/Kirazlı, 91 parseldeki 27.934,77 m2

400.000.-

1.000.-

02.11.2020

22

Yalova/Termal/Akköy, 2230 parseldeki 9.680 m2

30.000.-

250.-

02.11.2020

23

Yalova/Armutlu/Karşıyaka, 804 ada, 14 parseldeki 26.128,21 m2

250.000.-

1.000.-

02.11.2020

24

Aydın/Didim/ilçesi/Altınkum, 190 ada, 57 parseldeki 472,28 m2 ve 58 parseldeki 339,83 m2 taşınmazlar bir bütün halinde

250.000.-

1.000.-

03.11.2020

(0312) 5858110

25

Aydın/Didim/Altınkum, 778 ada, 7 parseldeki 684,64 m2

150.000.-

1.000.-

03.11.2020

26

Aydın/Didim/Altınkum, 2774 ada, 1 parseldeki 4.914,23 m2

450.000.-

1.000.-

03.11.2020

27

Aydın/Didim/Altınkum, 2028 ada, 2 parseldeki 2.024,91 m2

400.000.-

1.000.-

03.11.2020

28

Aydın/Didim/Cumhuriyet, 246 ada, 2 parseldeki 6.760,93 m2

350.000.-

1.000.-

03.11.2020

29

Aydın/Didim/Cumhuriyet, 246 ada, 3 parseldeki 4.499,90 m2

250.000.-

1.000.-

03.11.2020

30

Aydın/Didim/Cumhuriyet, 246 ada, 4 parseldeki 4.499,91 m2

250.000.-

1.000.-

03.11.2020

31

Aydın/Didim/Cumhuriyet, 2801 ada, 2 parseldeki 3.017,63 m2

250.000.-

1.000.-

03.11.2020

32

Aydın/Didim/Cumhuriyet, 2801 ada, 5 parseldeki 3.258,38 m2

250.000.-

1.000.-

03.11.2020

33

Aydın/Didim/Cumhuriyet, 2803 ada, 1 parseldeki 8.599,82 m2

500.000.-

1.000.-

03.11.2020

34

Aydın/Didim/Cumhuriyet, 2803 ada, 2 parseldeki 3.516,83 m2

250.000.-

1.000.-

03.11.2020

35

Aydın/Didim/Cumhuriyet, 2803 ada, 3 parseldeki 3.516,50 m2

250.000.-

1.000.-

03.11.2020

36

Aydın/Didim/Cumhuriyet, 2803 ada, 4 parseldeki 3.516,62 m2

250.000.-

1.000.-

03.11.2020

37

Aydın/Didim/Cumhuriyet, 2803 ada, 5 parseldeki 3.516,70 m2

250.000.-

1.000.-

03.11.2020

38

Aydın/Didim/Mavişehir, 2074 ada, 12 parseldeki 1.494,66 m2 ve 13 parseldeki 1.499,95 m2 taşınmazlar bir bütün halinde

250.000.-

1.000.-

03.11.2020

39

Ankara/Yenimahalle/İvedik, 42352 ada, 9 parseldeki 355 m2

15.000.-

250.-

04.11.2020

 

 

 

 

 

 

 

 (0312) 5858330

40

Erzurum/Yakutiye/Gez, 250 ada, 40 parseldeki 6.479 m2 ve 69 parseldeki 6.955 m2 taşınmazlar bir bütün halinde

850.000.-

1.000.-

04.11.2020

41

İzmir/Çiğli/Küçükçiğli, 1075 ada, 1 parseldeki 5.081 m2

350.000.-

1.000.-

04.11.2020

42

Muğla/Bodrum/Yalıkavak, 696 ada, 30 parseldeki 25.023,29 m2

400.000.-

1.000.-

04.11.2020

43

Muğla/Bodrum/Bitez, 162 ada, 58 parseldeki 40.226,26 m2

650.000.-

1.000.-

04.11.2020

44

Muğla/Bodrum/Ortakent, 230 ada, 8 parseldeki 1.456,28 m2

170.000.-

1.000.-

04.11.2020

 

 1. İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonlarınca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.
 2. Teklif Sahipleri ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla taşınmaz için teklif verebilirler. Birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleri ile ilişkilendirilemez.
 3. İhalelere gerçek ve tüzel kişiler, Ortak Girişim Grupları (OGG), kooperatifler ile kuruluş belgelerinde taşınmaz edinebileceklerine dair hüküm bulunan dernek ve vakıflar katılabilir. Yatırım fonları ise sadece bir OGG içinde yer alabilirler.
 4. İhale konusu taşınmazların ihalelerine katılacak teklif sahiplerinin her bir taşınmaz için ayrı İhale Şartnamesi alması her bir taşınmaz için ayrı teklif sunulması ve teklif ile şartnamede istenilen belgeleri İdare’nin Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme tarihi saat 18.00’e kadar elden teslim etmesi zorunludur.
 5. İhale Şartnamesi almak için ödenmiş tutarlar her ne surette olursa olsun iade edilmez.
 6. İhale Şartnamesi ve ekleri ile Alındı Belgesi, banka dekontu karşılığı İdare’nin aşağıdaki adresinden elden teslim alınabileceği gibi talep edilmesi halinde İhale Şartname bedelinin ödendiğine dair banka dekontunun bir nüshasının en geç son teklif verme tarihinden 7 (yedi) gün öncesine kadar elektronik posta, posta veya kargo yoluyla İdare’ye ulaştırılması ve telefon ile teyidinin alınması kaydıyla, elektronik posta ile birlikte iadeli taahhütlü veya kargo ile gönderilebilecektir. Banka dekontunda ihaleye teklif verenin ismi/unvanı ve ihalenin konusu belirtilecektir (İhaleye teklif verenin OGG olması halinde dekontun OGG’nin veya ortaklarından birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir).
 7. Teklif sahiplerinden ihalelere katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarlarda geçici teminat alınacaktır.
 8. Teklifler Türk Lirası cinsinden verilecek olup ihale bedeli peşin veya vadeli olarak ödenebilecektir. Vadeli ödemelerde; ihale bedelinin asgari %30 (yüzde otuz)’u peşin, vadeye bırakılan tutarı ise 12 (oniki) ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok 48 (kırksekiz) ayda ödenebilecektir. İhale bedelinin vadeye bağlanan tutarına yıllık %13 (yüzde onüç) oranında basit faiz (vade farkı) uygulanacaktır.
 9. İhale bedelinin vadeli ödenmesinin tercih edilmesi durumunda, vadeye bağlanan borç için kesin teminat alınmadan veya borcun tamamı ödenmeden taşınmazın tapudan devri yapılmayacaktır.
 10. İhale Şartnamesi tutarı İdare’nin;
 • T.C. Ziraat Bankası A.Ş.TR40 0001 0017 4538 7756 6157 38
 • T. Halk Bankası A.Ş.TR25 0001 2009 4520 0083 0000 06
 • T. Vakıflar Bankası T.A.O. TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67

numaralı Özelleştirme Fonu Tek İdare Tahsilat Alt Hesaplarından birine yatırılacaktır.

 1. İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişilere, yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketlere ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar mevzuatı ve Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla yükümlüdürler. İhaleyi kazanmaları halinde bu kişilerden en kısa sürede gerekli işlemleri yapmaları istenir. Ancak yukarıdaki tablonun 43. sırasında yer alan taşınmazın tapu kaydının ‘Beyanlar’ hanesinde “2565 SK 28. Md. Gereği Yabancıların Taşınmaz Mal Edinemeyecekleri ve İzin Almadıkça Kiralayamayacakları Bölge İçinde Kalmaktadır.” hükmü yer almaktadır.
 2. Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.
 3. İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatabilir. Bu husus teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulur.
 4. Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.
 5. İhaleler ile ilgili diğer hususlar İhale Şartnamelerinde yer almaktadır.

 6. İhale konusu taşınmazlara ilişkin şartnamelerin İdare’den satın alınmasının talep edilmesi durumunda, yukarıda yer alan iletişim numaralarından randevu alınması gerekmektedir.

 

 

 

 

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Ziya Gökalp Caddesi No:80 06600 Kurtuluş/ANKARA

www.oib.gov.tr